Marleen Gorris: ANTONIAN MAAILMA
(Antonia, 1995, 102 min, K12)

Tavoite

Elokuvan narratiiviset valinnat vaikutuksen pohdinta.

Tutustuminen feministiseen elokuvaan.

 

Antonian maailma

Antonian maailma on elokuvan ohjaaja-käsikirjoittaja Marleen Gorrisin (s. 1948) töistä tunnetuin. Useita hänen elokuviaan, kuten esimerkiksi A Question of Silence (1982) ja Broken Mirrors (1984), pidetään tärkeinä teoksina feministisen elokuvan kaanonissa.

Syntyperältään alankomaalainen Gorris aloitti käsikirjoittamisen ja ohjaamisen vasta verrattain myöhään, toisin sanoen hänen urapolkunsa ei kulkenut suoraan elokuvakoulusta tekijäksi. Hänet on aina nähty rohkeiden, kantaaottavien töiden tekijänä. Hän onkin julistautunut hyvin selväsanaisesti feministiseksi tekijäksi. Hänen tuotantonsa ei ole järin mittava elokuvien määrässä mitattuna, mutta hänen työnsä ovat jättäneet suuren jäljen feministisen elokuvan historiaan.

Feministinen elokuva

Feministiseen elokuvaan ja elokuvateoriaan viitattaessa puhutaan laajasta ja rönsyilevästä elokuvien joukosta ja teoriaperinteestä. Keskeinen ja äärimmäisen hyödyllinen teoreettinen käsite on elokuvatutkija Laura Mulveyn vuonna 1975 (ja myöhemmin päivitettynä versiona) esseessään Visual Pleasure and Narrative Cinema esittelemä male gaze, miehinen/maskuliininen katse. Mulvey teoretisoi, että kameran näkemän kautta katsoessamme mies määrittyy aktiiviseksi toimijaksi, nainen passiiviseksi katseen kohteeksi. Samaistumme aina, omasta sukupuolestamme huolimatta, mieshahmoihin. Tämän voidaan yksinkertaistetusti sanoa johtuvan siitä, että miesohjaajat kertovat elokuvissaan miesten tarinoita.

On kiinnostavaa tarkastella ja haastaa omaa katsettaan ja näkemäänsä, erityisesti katsoessa muun kuin miesohjaajan työtä. Miehisen katseen käsitteen rinnalle on viime vuosina syntynyt monia uusia katsetta määritteleviä termejä, kuten white gaze tai straight gaze, joiden avulla voimme päästä tarkastelemaan rodun ja seksuaalisen suuntautumisen representaatioihin liittyviin teemoihin.

 Antonian maailma voitti Yhdysvaltain elokuva-akatemian jakaman, parhaan ulkomaisen elokuvan Oscar-palkinnon vuonna 1996. Gorris oli ensimmäinen kyseisen palkinnon saanut naisohjaaja. Hänen jälkeensä sen on voittanut kaksi muuta naistekijää. Parhaan ohjaajan Oscar-palkintoa on jaettu vuodesta 1928 ja koko palkinnonjaon historian aikana kyseisen palkinnon on voittanut kaksi naisohjaajaa. Suomessa elokuva-alan tärkeimmät palkinnot ovat elokuva-alan järjestö Filmiaura ry:n jakamat Jussi-palkinnot. Parhaan ohjaajan Jussin on voittanut viisi naista (Pirjo Honkasalo kaksi kertaa).

Huomion kiinnittäminen merkittävien palkintojen saajien sukupuoleen paljastaa usein jotain olennaista kulttuuristamme ja siitä kenen tarinoita pääsemme valkokankailta katsomaan. Syitä naisvoittajien vähyyteen voidaan hakea esimerkiksi rakenteellisesta syrjinnästä eli vaikkapa siitä, että naisten on aiemmin ylipäätänsä ollut vaikeampaa päästä osallistumaan muodolliseen elokuvakoulutukseen ja toisaalta saada tuotantojaan rahoitetuksi. Tämän lisäksi heidän elokuvansa on helposti nähty jollain tavalla marginaalisina, jolloin niiden levitykseen ja markkinointiin ei välttämättä ole laitettu tarvittavia resursseja. Näin ollen naistekijöiden elokuvia on valmistunut vähemmän, eivätkä ne ole päässeet esille vastaavalla tavalla miesohjaajien töiden kanssa.

 

Asiassa on kuitenkin lähivuosina tapahtunut selvästi havaittavaa, positiivista muutosta mitä tulee vaikkapa elokuvakouluista valmistuneiden sukupuolijakaumaan, myönteisiin rahoituspäätöksiin ja palkintotilastoihin, mutta tasa-arvoinen elokuvankaan maailma ei missään nimessä ole. Naiset ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvat tekijät joutuvat edelleen kohtaamaan syrjiviä rakenteita ja monenlaisia haasteita urallaan.

Antonian maailma keräsi myös lukuisia muita palkintoja ja se menestyi hyvin kriitikoiden arvioissa. Cannesin elokuvajuhlilla Gorris järjesti elokuvasta erityisen näytöksen (elokuvan ensimmäinen näytös festivaalilla), johon vain naiset pääsivät ja jonka jälkeen pidettiin lisäksi erityinen cocktail-hetki, jossa keskusteltiin elokuvasta. Tämä poikkeuksellinen ratkaisu herätti suurta kohua ja elokuvasta maine alkoi kiiriä suusta suuhun Cannes-kävijöiden keskuudessa. Myöhemmät näytökset olivat aivan täysiä. Ilman tempausta on enemmän kuin todennäköistä, että pieni, ”naisteemainen”, hollantilaiselokuva olisi jäänyt vaille erityisempää huomiota ja myöhempiä levityssopimuksia.

Elokuvan tarina liikkuu 50 vuoden aikajanalla kuvaten paitsi Antonian elämää ja vanhenemista, myös yhteiskunnan muutosta ja historiallista kehitystä. Monissa aikalaisarvioissa elokuvan julistettiin kuvaavan jonkinlaista naisten utopiaa: maailmaa, jossa naiset hallitsevat ja päättävät kaikesta omaehtoisesti. Miehet ovat olemassa ja läsnä yhteisössä, mutta naiset ovat vapaita päättämään elämästään, suhteistaan ja seksuaalisuudestaan. Yhteisö on ennen kaikkea naisten yhteisö, jota heidän toiveensa ja halunsa määrittävät. Se ei kuitenkaan ole täydellinen: myös täällä on surua, kärsimystä ja erilaisia uhkia..

Elokuvan kerronta liikkuu paikoitellen todellisuuden ylittävissä elementeissä. Elokuvan henkilöhahmot näkevät asioita, jotka eivät arkiymmärryksemme mukaisesti voi olla totta. Fantasiaelementit yhdistyvät osaksi elokuvan tavanomaista maailmaa tai näyttäytyvät siinä hetkellisesti. Tätä kerrontatyyliä tai genreä nimitetään maagiseksi realismiksi. Termi on alun perin lähtöisin kuvataiteen ja kirjallisuuden parista, jossa sen tunnetuimpia edustajia ovat esimerkiksi kirjailija Gabriel García Márquez (Esim. Sadan vuoden yksinäisyys, 1967). Elokuvan puolella yksi tunnetuimpia moderneja esimerkkejä on ranskalaisohjaaja Jean-Pierre Jeunet’n Amélie (2001). Kun elokuva hyödyntää kerronnassaan maagisen realismin keinoja on aina merkillepantavaa, että mitä tarkoitusta se palvelee. Miksi hahmon mieli hakee arkea ylittäviä kokemuksia, mitä tarkoitusta se palvelee?

Pohdittavaksi

Elokuvan aikana

  • Kenen kautta elokuvan tarinaa kerrotaan? Kenen ääni tarinassa kuuluu?
  • Miten kuvailisit elokuvan naishahmoja? Entä mieshahmoja? Eroavatko he jotenkin siitä mitä olet tottunut elokuvissa näkemään?

Elokuvan katselun jälkeen

  • Mitä syitä keksit sille, että tärkeät elokuva-alan palkinnot (esimerkiksi Oscar-palkinnot ja Suomessa Jussi-palkinnot) ovat perinteisesti menneet pääosin miestekijöille? Mitkä muut tekijät kuin sukupuoli voivat vaikuttaa palkittujen valintaan? Tarkastele palkittujen nimiä ja palkintotilastoja. Katso löydätkö sieltä minkäänlaista muutosta tähän perinteiseen asetelmaan viime vuosilta (esimerkiksi parhaan ohjaajan palkinto). Esimerkiksi: https://www.insider.com/oscars-diversity-problem-race-gender-numbers-academy-awards-2021-2
  • Onko ohjaajan, käsikirjoittajan tai muun elokuvantekijän sukupuolella mielestäsi merkitystä teoksen lopputuloksen kannalta? Ovatko jotkin muut tekijän henkilökohtaiset tai identiteettiin liittyvät ominaisuudet merkityksellisiä, miksi/miksi ei?
  • Millainen elokuva sinun mielestäsi on feministinen elokuva? Mikä tekee elokuvasta feministisen? Keksitkö esimerkkejä näkemistäsi elokuvista?
  • Minkälaisia arkitodellisuuden ylittäviä tapahtumia ja elementtejä löydät elokuvasta?

 

Lisämateriaalia

Dokumenttielokuva elokuvantekijä Alice Guy-Blachésta (1873-1968),

https://areena.yle.fi/1-50269169

KC Karemo -ohjelman jakso ”Pitäisikö miehiltä kieltää elokuvien ohjaaminen, Anu Silfverberg?”

https://areena.yle.fi/audio/1-50748835

Naisasiatoimisto Kaartamo & Tapanainen -ohjelman jaksossa ”Elokuvien naiskuva on herättänyt paljon surua ja raivoa”.

https://areena.yle.fi/audio/1-50688178

Action!-hankkeen tasa-arvokysely:
https://www.sttinfo.fi/tiedote/tuoreet-kyselyt-vahvistavat-naistekija-on-usein-altavastaaja-suomen-elokuva--ja-tv-alalla?publisherId=37936456&releaseId=69891355

YLE:n uutinen Suomen elokuvasäätiön tasa-arvolausumasta rahoituksen jakautumiseen liittyen:
https://yle.fi/uutiset/3-11325338
Dramatisoitu kuunnelma Charlotte Perkins Gilmanin feministisestä utopiaromaanista "Herland" (1915)

https://areena.yle.fi/audio/1-50775702

Wonder Woman (Ihmenainen)

https://www.thecut.com/2017/06/wonder-woman-female-utopia.html

Videoessee maagisesta realismista elokuvagenrenä.

https://www.youtube.com/watch?v=Od3A6Mc8Lao&ab_channel=Screened

Cuporen selvitys sukupuolten välisestä tasa-arvosta elokuvatuotannossa

https://www.cupore.fi/fi/julkaisut/cuporen-julkaisut/sukupuolten-vaelinen-tasa-arvo-elokuvatuotannossa-julkisen-rahoituksen-jakautuminen