Sally Potter: ORLANDO (Orlando, 1992)

Postmoderni, kuka kertoo, kenestä kerrotaan

Tavoite

Elokuvan demokratisoituminen teknologisen kehityksen kautta.
Postmoderni -käsitteen ymmärtäminen taiteessa.
Historian kerronnan sekä tarinan rakenteen muuttuminen postmodernin aikakauden myötä.

Elokuvan valta ja demokratisoituminen

Elokuvan perusrakenteet kuten elokuvateatterit, studiot, kerrontatavat, perustarinat jne. syntyivät jo 1800-1900 -lukujen taitteessa. Ääni ja väri vakiintuivat pikkuhiljaa sotien välissä. Elokuva on läpi historiansa kehittynyt teknologisten innovaatioiden sekä valtarakenteiden (studiot, levitys, rahoitus) muutosten myötä. Kysymykset kuten: kuka elokuvia tekee, kuka päättää tarinoista sekä miten erilaisia liikkuvan kuvan muotoja katsellaan avaavat meille elokuvan valtarakenteita.

Elokuvallinen demokratisoituminen, sisältöjen sekä tarinankerronnan rikastuminen, liittyvät teknologisen kehityksen mukana tuomiin mahdollisuuksiin. 1930-1950 välistä aikaa kutsutaan klassiseksi kaudeksi. Tällöin elokuvatuotantoa hallitsivat suuret studiot sekä Hollywoodin elokuvat. Elokuvan tekeminen oli teknisesti sekä taloudellisesti lähes mahdotonta ilman kalliita studioita. Kannettavat kaitafilmikamerat sekä myöhemmin analogiset videokamerat yleistyivät 1970 -luvulta alkaen. Ne mahdollistivat liikkuvan kuvan taltiointia yleisemmin. 1990-luvulta digitaalinen teknologia sekä 2000-luvulta lähtien puhelimet ovat mahdollistaneet elokuvan tekemisen usealle meistä.

Elokuvateatterit ovat säilyttäneet kehityksen keskellä asemansa ihmisten viihdyttäjinä. Koteihin tulleet laitteet, kuten radion 1930-luvulla, televisio 1950-luvulla sekä videonauhurit 1970-luvulla ovat aika ajoin horjuttaneet elokuvateattereiden valtaa. Internetin kautta toimivat VOD (video on demand) -palvelut ovat viimeisin haaste elokuvateattereille. Kuten muutkin teknologisen kehityksen tuomat uudet tavat katsoa elokuvaa, VOD -palvelut ovat muuttaneet katsomistapojamme. Samalla ne edellyttävät sekä tarjoavat elokuvateollisuudelle uudenlaisia mahdollisuuksia.

Postmoderni aika

Toisen maailmansodan jälkeistä ilmapiiriä määritti tietoisuus Euroopassa tapahtuneesta kansanmurhasta sekä sodan aiheuttaman inhimillisen kärsimyksen järjettömyydestä. Uskontojen tarjoamat universaalit selitykset, eivät enää kelvanneet yleisesti hyväksytyiksi selityksiksi. Alkoi maallistumisen, sekularisaation, aikakausi. Tämän lisäksi maailma oli jakautunut kahtia kylmän sodan vuoksi.

1960-luvulla yleinen ilmapiiri alkoi muuttua. Siirtomaat itsenäistyivät ja viralliseen historiankirjoitukseen alettiin pikkuhiljaa liittää mukaan uudenlaisia näkökulmia. Rotukysymykset, naisten oikeudet sekä Vietnamin sota olivat kuumia puheenaiheita Pohjois-Amerikassa. Pian ne levisivät myös eurooppalaiseen keskusteluun. Samalla nousi tarve elokuvan kautta tutuksi tulleiden hahmojen: sankareiden, valloittajien, voittajien jne. uudenlaiseen käsittelyyn. Alkoi postmoderni murros, joka haastoi yhden yleisen totuuden.

Postmodernin -käsitteen merkittävä henkilö oli ranskalainen psykoanalyytikko ja teoreetikko Jacques Lacan (1901-1981). Hän kyseenalaisti rajat irrationaalisen sekä rationaalisen ajattelun välillä. Lacanin mukaan rationaalisella, alitajunnallisella ajattelulla on yhtä vahva rakenne kuin esimerkiksi kielellä. Tämä alitajunnallinen ajattelu on Lacanin teorian perusteella oleellinen ympäröivän todellisuutemme kokemusten keräämisessä. Lacanin teoria loi pohjaa uudenlaiselle tarinan kerronnalle, jonka ei tarvitse noudattaa lineaarisen narratiivin rakennetta.

Sally Potterin ohjaama Orlando (1982) on esimerkki postmodernista ajattelusta. Tarina perustuu Virginia Woolfin vuonna 1928 julkaistuun samannimiseen romaaniin. Sen kerronta rikkoo ajan, paikan, tilan sekä sukupuolen perinteiset tarinan säännöt.

Tehtäviä

Tehtävä 1

Kerro ajatuksiasi Orlando -elokuvasta. Voit kirjoittaa vapaasti tai pohtia kysymyksiä:

 • Millaiselta sen katsominen tuntui?
 • Millaisia kysymyksiä se sinussa herätti?
 • Nousiko mieleen joku asia (aikakausi, teos, teema) josta haluaisit tietää lisää?
 • Tuntuuko sinusta, että ymmärsit elokuvaa?
 • Miksi luulet, että tämä elokuva on tehty?

Tehtävä 2

Tutki Orlando -elokuvan taustoja ja kirjoita sen pohjalta elokuvan esittely. Pohdi ja sisällytä esittelyyn seuraavia:

 • Kuka oli Virginia Woolf? Mistä hän on kuuluisa? Millainen hänen elämänsä oli?
 • Kuka on Sally Potter? Millainen ohjaaja hän on? Millainen ura hänellä on ollut?
 • Tutki elokuvan pääroolin Tilda Swintonin taustoja ja kirjoita myös hänestä.
 • Tutki feministisen elokuvan historiaa.

Tehtävä 3

Valitse elokuva, jonka olet nähnyt lähiaikana.
Kirjoita ajatuksiasi elokuvasta.

 • Kerro miksi valitsit kyseisen elokuvan
 • Etsi Internetistä elokuvan julisteita ja pohdi millaisia ajatuksia ne sinussa herättävät
 • Ota selvää elokuvan taustasta. Kuka on ohjannut elokuvan? Perustuuko tarina kirjaan? Kenen tarinaan katsomme elokuvassa? Millaisen maailmankuvan elokuva kertoo?
 • Pohdi valtaa suhteessa juuri näkemääsi elokuvaan sellaisesta kulmasta, joka kiinnostaa sinua.