Teema: Narratiivi

Narratiivi - kenen tarinoita meille kerrotaan?

Tarinat ovat oleellinen osa ihmiskunnan historiaa. Maailmankuvamme sekä identiteettimme ovat vahvasti sidoksissa tarinoihin. Elokuvan historiaa voi tutkia erilaisten tarinankerronnan muotojen kautta. Kurssilla tarkastelemme elokuvan tarinoiden rakenteita ja sitä miten ja keiden tarinoita elokuvat meille näyttävät.

Kurssi pitää sisällään 6 kokoontumiskertaa, joihin osallistuminen on pakollista. Opettaja voi halutessaan järjestää ylimääräisen opetustuokion tai lisätehtäviä mahdollisten poissaolojen varalle.

Jokaiselle kerralle opettaja valmistelee katsottavan elokuvan teemoihin sopivan alustuksen tai luennon. Tähän tehtävään tarjoamme apuvälineeksi valmiin oppimateriaalin koko kurssille. Oppimateriaalipaketti sisältää perustietoja elokuvista, tekijöistä, ja siitä kontekstista mihin kukin teos on syntynyt. Mukana on linkkejä ja viitteitä lisätiedon etsimiseen sekä valmiita kysymyksiä, jotka tukevat opiskelijoiden omia pohdintoja.

Opettaja voi käyttää materiaalia omien tavoitteidensa mukaisesti. Mikään yksittäinen elokuva ei kuitenkaan ole kurssi, vaan kurssin kaari muodostuu kaikista elokuvista ja niiden välisistä yhteyksistä.

Luennot voi järjestää luokkahuoneessa eri ajankohtana, mutta elokuvien katselu tapahtuu aina elokuvateatterissa tai vastaavassa salissa.

Tarvitsetko kurssille luennoitsijan? Pyydä lisätietoja IhmeFilmiltä.

Opetuskerrat

Miten klassikkoelokuvakurssi järjestetään

  • Kurssin voi järjestää yksittäinen koulu, kunta, elokuvakeskus tai muu organisaatio.
  • Kurssia tarjotaan kaupungin tai kunnan toisen asteen kurssitarjottimella.
  • Voit tilata myös yksittäisiä näytöksiä
  • Suorituspaikkana toimii elokuvateatteri tai sali, jossa voidaan esittää DCP-kopiota.
  • Me voimme auttaa sopivan esityspaikan etsimisessä. Emme kuitenkaan vastaa sen kuluista.
  • Luennoitsija ei sisälly pakettiin.
  • Ota yhteyttä koordinaattoriimme!
    Hän auttaa sopivan kurssipaketin valinnassa.

Hinta

Kurssipaketin hinta vaihtelee järjestävän tahon tarpeiden ja resurssien mukaan.

Halutessanne voimme sisällyttää pakettiin luennoitsijan koko kurssille tai järjestää elokuvakasvatuskoulutusta opettajille.

Kurssipaketti on saatavilla myös yksittäisille kouluille, elokuvateattereille, elokuvakeskuksille tai muille organisaatioille.

Voit pyytää lisätietoja täältä.

 

 

Lisätietoja:

Koordinaattori
Elina Vitkala
elokuvakurssi@ihmefilmi.fi