Klassikkoelokuvakurssi tarjoaa toisen asteen opiskelijoille mahdollisuuden tutustua elokuvan historiaan. Koulutuksen järjestäjälle ja opettajalle kurssi tarjoaa työkaluja laaja-alaisen osaamisen opetuksen toteuttamiseen.

Kurssiin on tuotettu kaksi eri kokonaisuutta, jotka molemmat sisältävät kuratoidun näytös- sekä luentosarjan oppimateriaaleineen. Kurssit voidaan toteuttaa temaattisina opintoina paikallisen opetussuunnitelman mukaisesti tai sitä soveltaen. Klassikkoelokuvakurssia suositellaan suoritettavaksi yhden jakson aikana elokuvateatterissa tai vastaavassa elokuvasalissa.

Elävän kuvan keskus ELKE ry:n ja IhmeFilmi ry:n kehittämä Klassikkoelokuvakurssi on toteutettu kaksi kertaa (2020 - 2021) Helsingissä Cinema Orionissa. Sitä tarjottiin Wilma-järjestelmän kautta kaikille helsinkiläisille toisenasteen opiskelijoille. Kurssi täyttyi molemilla kerroilla väittömästi.

Kurssin sisältö

 • 7 opetuskertaa
 • 6 pitkää elokuvaa
 • useita lyhyitä opetuselokuvia
 • valmiit oppimateriaalit opettajalle

Kurssin tavoitteet

 • Elokuvahistorian oppiminen laaja-alaisesti
 • Uudet näkökulmat omaan katsojuuteen
 • Maailmankatsomuksen avartaminen
 • Yhteisöllisyyden ja yhteenkuuluvuuden tunteen kokemus
 • Nuoren tunnemaailman ja identiteetin vahvistaminen

Opiskelijoiden palautteita

 • "Elokuvaa edeltävä luento oli erittäin mielenkiintoinen, silmiä avaava ja järkyttäväkin ja loistava pohjustus katsomisen kannalta."
 • "Olin todella yllättynyt luennon sisältämistä tiedoista."
 • "Kotimatkalla, elokuvan katsomisen jälkeen, olin aika tunteiden ja ajatustenpyöremyrkyssä."
 • "Tämä kokemus avasi uudenlaisen näkymän elokuvien kirjoon ja vaikutusvaltaan"

Miksi järjestää Klassikko-elokuvakurssi?

Elokuva on kaiken liikkuvan kuvan äidinkieli. Sen kieliopin hallitseminen edistää eri mediailmiöiden käsittämistä, ja median kielen syvällistä ymmärtämistä.

Klassikkoelokuvakurssi opettaa elokuvan historiaa, mutta myös näkemään niitä elokuvan mekanismeja, joiden avulla elokuvat käyvät jatkuvaa dialogia ympäröivän yhteiskunnan kanssa.

Elokuvan avulla näkymätön voidaan tuoda näkyväksi, käsittämätön käsiteltäväksi ja hahmoton hahmoteltavaksi.

Elokuvassa myös yhdistyy moni taidemuoto muovaten siitä hyvin monitaiteellisen välineen, joka tarjoaa virikkeitä sekä keskustelulle että toiminnallisille tehtäville.

Elokuvan avaa mahdollisuuksia käsitellä sellaisia yksilöitä ja yhteiskuntaa kohtaavia teemoja, jotka muutoin jäävät herkästi vähemmälle huomiolle. Oikeanlaisilla elokuvilla voi parhaimmillaan olla tärkeä rooli nuoren tunnemaailman kehittymisessä ja oman identiteetin vahvistumisessa.